Taxi kan hjälpa städerna att bli av med privatbilarna

Privat bilägande i städer blir allt mer irrationellt, både utifrån individens perspektiv och stadens. Bilen är dyr och tar stor plats. Vår slutsats är att stadsbor vill åka bil även i framtiden, men de behöver inte äga en. Taxi är en viktig resurs som kan hjälpa till att påskynda utvecklingen. Det skriver Peter Norman och Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet, i DN Debatt.

Det finns en bild som cirkulerat på Twitter och andra sociala medier. Den består av två fotografier föreställande en extremt överbelastad trafikapparat i en, förmodligen, amerikansk stad. Under den ena står det “ett liv utan elbilar” och under den andra står det “ett liv med elbilar”. Bilderna är identiska, det är i själva verket samma bild.

Det är inte bara tekniken, utan hur vi använder bilarna som räknas. Ny teknik innebär fantastiska möjligheter till bättre miljö, lägre kostnader och bättre livskvalitet i våra städer. Taxibranschen i Sverige har gått före och banat väg för miljövänligare bilar. Det är ingen tillfällighet att de senaste modellerna av biogas- och elbilar som vi möter på stan, har en taxiskylt på taket.

När de självkörande bilarna introduceras så kommer de, på samma sätt som de miljövänliga bilarna, att vara en självklar del av taxibranschens tjänsteutbud. Kanske kommer taxi att ha en trygghetsvärd istället för en förare, eller vara obemannad, beroende på vilka behov som finns.

Sedan en tid tillbaka fokuserar Svenska Taxiförbundet på framtidens mobilitet i städer och utgångspunkten är att år 2060 kommer Sverige att ha 13 miljoner invånare. Den internationella utvecklingen mot täta, smarta och hållbara städer sker även här i Sverige och innebär flera samhällsutmaningar där taxi kan erbjuda spännande lösningar.

Den diskussion som vi just nu har om nya app-baserade affärsmodeller för taxi är i grunden positiv. Så länge vi är överens om att taxibranschen ska vara socialt hållbar och ta sitt samhällsansvar genom att betala skatter och följa lagar och regler kommer debatten leda till en stärkt taxibransch. Den nyligen presenterade taxiutredningen utgör en bra grund för ett modernt regelverk som innebär att vi kan fokusera på att utveckla taxinäringens självklara plats i delningsekonomin.

Privat bilägande i städer blir nämligen allt mer irrationellt, både utifrån individens perspektiv och stadens. Bilen är dyr och tar alldeles för stor plats när den transporterar enstaka personer eller parkeras. Vår slutsats är att stadsbor vill åka bil även i framtiden, men de behöver inte äga en.

Vi noterar hur politiker gärna pratar om städernas framtida smarta mobilitet. Men det vi ser är samma gamla gator med köer av privatbilar, ofta fossildrivna, och oändliga rader av bilparkeringar. Kollektivtrafiken består till stor del av bussar som är dyra i drift för att de fastnar i köerna i rusningen och går halvtomma när det inte är rusning.

På många ställen i landet finns redan anropsstyrd kollektivtrafik med taxi där resenärer beställer turer från en turlista när de behöver åka. En rundringning som Svenska Taxiförbundet låtit göra bland de landsting och regioner som har denna tjänst visar att resenärerna uppskattar tjänsten samtidigt som samhället sparar pengar när man undviker att de stora bussarna går halvtomma eller tomma.

Anropsstyrd kollektivtrafik med taxi är en utmärkt tjänst att erbjuda i nybyggda stadsdelar där underlaget ännu inte räcker för storskalig kollektivtrafik. Eller när utbyggnaden försenas. I Stockholms stads miljöstadsdel Norra Djurgårdsstaden, exempelvis, har tvärbanan blivit försenad med flera år. Resultatet riskerar att bli ett cementerat bilberoende tvärs emot miljöambitionerna.

Även de mer traditionella taxitjänsterna är attraktiva alternativ för privatbilister. Taxi fungerar utmärkt som del av kombinationsresor där tåg/ tunnelbana eller till och med cykel kan utgöra andra delar.

När städer satsar på cykling brukar svårigheten för kollektivtrafiken vara att ta hand om alla cyklister under regniga dagar eller under vinterhalvåret. Här kan taxitjänster vara ett utmärkt komplement som ger den redundans i systemet som behövs.

Taxi är en underutnyttjad resurs i stadstrafiken och skulle kunna bidra till att skynda på utvecklingen mot framtidens mobilitet, tillsammans med annan kollektivtrafik, hyrbilar, bilpooler, hemkörningstjänster, cykling och gång.

Svenska Taxiförbundet har därför identifierat sex förslag på hur politiken kan skynda på utvecklingen mot smartare mobilitetstjänster och färre privatbilar i städerna:

  1. Bygg staden efter framtidens mobilitetstjänster. Om beslutsfattarna vill gynna alternativen till privatbilsägande behöver städerna satsa på exempelvis en trygg och kapacitetsstark cykelinfrastruktur separerad från biltrafiken. Eller bilfria gator med dispens för exempelvis taxi och hemkörningstjänster. Fler lastfickor i stadskvarteren där förare kan hämta och lämna passagerare på ett trafiksäkert sätt är ett annat förslag som vi gärna skulle se förverkligat.
  2. Bättre kollektivtrafikupphandlingar. Dagens upphandlingar fokuserar för mycket på fordon, istället för att driva fram innovationer inom mobilitetstjänster. Resultatet blir till exempel stora dyra bussar på linjer där anropsstyrd kollektivtrafik med taxi skulle kunna både spara pengar och förbättra servicen.
  3. Gemensamt betalningssystem för taxi och övrig kollektivtrafik. För att underlätta taxiresor när övriga kollektivtrafiken är fullbelagd eller inte finns på resmålet skulle man kunna införa ett gemensamt betalsystem som kan knytas till regionens kollektivtrafikkort.
  4. Tillåt taxi att köra i kollektivkörfälten. Taxi är kollektivtrafik och borde därför kunna köra i kollektivkörfälten.
  5. Undantag från trängselskatter. På samma sätt som bussar i linjetrafik slipper betala trängselskatt borde taxi också undantas. Eftersom skatten läggs på priset så får en privatbilist som åker taxi betala trängselskatt trots att denne låtit sin egen bil stå.
  6. Inför ett skatteavdrag för den som väljer ett liv utan egen bil. Privatbilsägandet har både öppna och dolda subventioner, inte minst ett mycket attraktivt förmånsskattesystem. Det står i stark kontrast till den önskade samhällsutvecklingen. På samma sätt som det finns ROT/RUT-avdrag skulle man kunna ha ett avdrag för taxi och andra mobilitetstjänster för den som inte äger en bil.

Svenska Taxiförbundet välkomnar en dialog om utvecklingen av den täta, smarta och hållbara staden som har en mobilitet i världsklass. De viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas med detta är öka kollektivtrafikens kapacitet, och dessutom få en flexibilitet som kan möta människors olika skiftande behov av tjänster.

Peter Norman
Förbundsordförande
Svenska Taxiförbundet

Claudio Skubla
Förbundsdirektör
Svenska Taxiförbundet

DN debatt