Svarttaxi via Facebook hotar taxibranschens existens

Svarttaxi via sociala medier har tagit ett järngrepp om taximarknaden. Det här hotar hela existensen för de seriösa taxiföretagen, vilket slår mot viktiga samhällstjänster som skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor, skriver Svenska Taxiförbundet.

De senaste fem åren har förutsättningarna för att bedriva seriös taxiverksamhet påtagligt förändrats. Internationella företag har etablerat sig med affärsmodeller som gör det möjligt för förare att systematiskt kringgå redovisning av intäkter och därmed sätta konkurrensen ur spel.

Det handlar inte bara om överlevnaden för seriösa företag som erbjuder vita tjänster, utan också om att säkra tillgången till viktiga samhällstjänster som skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor.

Enligt en färsk kartläggning som gjorts av Svenska Taxiförbundet har svarttaxi via Facebookgrupper tagit ett järngrepp om taximarknaden i tio svenska städer. I vissa städer är långt över tio procent av befolkningen medlemmar i grupperna, barn och gamla inräknat. Det drabbar de seriösa taxiföretagen som får se på hur kunderna flyttar över till den svarta marknaden. De etablerade taxiföretagen kör med färre och färre bilar varje helg. Till slut hotas hela existensen för de seriösa taxiföretagen. Det är därför vi ser att allt fler orter i Sverige saknar taxitjänster, vilket är ett problem för såväl det lokala näringslivet som samhället i stort. Kommuner och enskilda drabbas när skolskjuts, sjukresor och färdtjänst ska upphandlas eftersom det saknas lokala anbudsgivare.

Enligt flera undersökningar som Svenska Taxiförbundet låtit utföra, redovisar de flesta taxiförare som kör för Uber bara en liten del av den inkörda intäkten. Kunden får ett kvitto på e-post från Uber i Holland, vilket ger intrycket att taxitjänsten är seriös och lagenlig. Men kunden erbjuds inget riktigt kvitto från taxametern, det vill säga kassaregistret, som lagen kräver. Det belopp som redovisas i taxametern är också betydligt lägre än det som kunden får betala. I genomsnitt är det bara tre av tio kronor som redovisas korrekt. Det innebär att välfärden går miste om skatter, avgifter och moms. Därtill riskerar seriösa företag att slås ut då dessa omöjligt långsiktigt kan tävla mot företag som konkurrerar med priser baserade på obeskattad svart verksamhet.

Nu krävs en omedelbar skärpning av lagstiftning och tillsyn.

  • Lagändringar måste genomföras så att alla taxiföretagens appar är kopplade till taxameterns gränssnitt.
  • Polisen måste ges förutsättningar att granska, kontrollera och beivra lagbrott inom taxi och svarttaxi. Ett nationellt uppdrag skulle mana på polisen att genomföra mer frekventa och systematiska kontroller.
  • Polisen måste ges bättre möjligheter att följa de digitala spåren. Utan effektiva kontroller riskerar problemet med svarttaxi på sociala medier att växa ytterligare.
  • Bötesbeloppen för svarttaxi måste omedelbart ses över. Alternativt bör tydliga sanktionsavgifter för svarttaxibrott införas.
  • En skattereduktion för taxiresor bör införas, vilket skulle underlätta för fler privatpersoner att välja seriösa taxitjänster. Marknaden för svarttaxi skulle krympas på samma sätt som marknaden för svarta hushållstjänster försvann tack vare Rut-avdraget.

Den politiska handlingskraften måste visa sin styrka och beslutsamhet. Det är nödvändigt för att alla företag verksamma i Sverige ska få lika förutsättningar att bedriva sin verksamhet på ett seriöst och hållbart sätt. Sverige har inte råd att låta sig luras av internationella företag som systematiskt stödjer fuskande verksamheter – hur fantastiska dessa än må framstå vid en första anblick.

 

Svenska Taxiförbundet

 

Chris Heister
Förbundsordförande

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

 

Läs hela artikeln i Dagens Samhälle