Remissvar – EU-kommissionens förslag om (1) nytt körkortsdirektiv och (2) direktivet om vissa körkortsåterkallelsers effekt inom Unionen (LI2023/01973)

Inledning
Svenska Taxiförbundet har tagit del av Regeringens promemoria (I2023/01973) per den
2023-03-07 gällande EU-kommissionens förslag på nytt körkortsdirektiv.
Svenska Taxiförbundet har tidigare i flera sammanhang fört fram betydelsen av att ny
EU-lagstiftning snarast kommer på plats som skulle göra det möjligt att framföra fordon
med en totalvikt överstigande 3.5 ton men ej över 4.25 ton med B-kortsbehörighet under
förutsättningen att viktökningen beror på att fordonet drivs med alternativa bränslen
såsom t.ex. el.

 

Läs hela remissen här!