Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort

Svenska Taxiförbundet har tagit del av Transportstyrelsens remiss ”Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort” per den 5 maj 2021.

Svenska Taxiförbundet ser positivt på att svenska regler i och med detta nu kommer att harmoniseras EU:s Körkortsdirektiv och ligga på en nivå som varken underskrider eller överskrider de krav som ställs i Körkortsdirektivet.

« Remissvar i PDF