Ny lag om hittegods i kollektivtrafiken?

Svenska Taxiförbundet har tagit del av Justitiedepartementets promemoria ”hittegods i kollektivtrafiken” per den 10 september 2021.

I promemorian föreslås en ny lag om kvarglömda föremål i kollektivtrafiken. Lagen skall gälla för kvarglömda föremål på tåg, spårvagnar, tunnelbana, bussar och fartyg och inom vissa anslutande områden. Enligt förslaget skall den som tar hand om ett kvarglömt föremål lämna det till det berörda trafikföretaget.

Enligt promemorian saknas det skäl att låta lagen omfatta kollektivtrafik som utförs med personbil (taxitransporter) (sidan 15). Detta eftersom det enligt promemorian torde vara ovanligare med kvarglömda föremål i taxibilar samt att föraren torde ha bättre kontroll över utrymmet i en taxibil än i andra trafikslag.

Den nya lagen skulle då egentligen bara påverka taxitransporter på så sätt att om en taxichaufför hittar ett kvarglömt föremål inne i en terminal eller vid en busshållplats, denne enligt lagen på samma sätt som övriga individer i så fall skall lämna föremålet till transportföretaget som kör kollektivtrafik vid detta område.

Då lagen i övrigt ej skall omfatta kollektivtrafik med persontransport (taxi) avstår Svenska Taxiförbundet från att kommentera promemorians innehåll eller den nu föreslagna nya lagen.

« Remissvar i PDF