Remissvar – Promemoria Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon

Svenska Taxiförbundet har tagit del av Miljödepartementets remiss gällande promemorian avseende ”Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon” (M2022/01112) per den 23 maj 2022.  

Promemorian går i all väsentlighet ut på att beskriva de lag- och förordningsändringar som Sverige behöver göra för att EU:s Genomförandeförordning (2021/392) av den 4 mars 2021 om övervakning och rapportering av uppgifter om koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon skall införlivas fullt ut i svensk rätt. Promemorian tar även upp de interna kostnader som förväntas uppstå, som behov av ökat IT-stöd hos Transportstyrelsen samt ökade kostnader för besiktningsföretag.

Precis som det anges i promemorian följer denna Genomförandeförordning på EU:s ”fit for 55”-paket och vi tänker då främst på förslaget om en minskning av utsläpp från personbilar ner till 55 procent. Svenska Taxiförbundet ser positivt på EU:s ”fit for 55” paket och de förslag som kan leda till minskad privatbilism men samtidigt ökad mobilitet, och att taxi kan spela en stor roll i detta arbete….

Läs hela remissen här!