Undantag av förmånsbeskattning fria resor

Svenska Taxiförbundet hemställer att regeringen skyndsamt beslutar att man avser att ta bort förmånsbeskattning för fria resor till och från arbetet för vård- och omsorgspersonal, samt att beslutet gäller generellt och retroaktivt från och med april 2020.

Ett antal Regioner tittar nu på lösningar för att underlätta för samhällets vård- och omsorgspersonal som bekämpar coronaviruset i frontlinjen. En viktig åtgärd handlar om att erbjuda vård- och omsorgspersonal fria taxiresor till och från arbetet, för att de ska undvika att exponeras av smitta. Allt inom ram för befintliga avtal för färdtjänst.

I Region Stockholm är detta beslutat och möjligt att nyttja sedan den 3 april. Andra regioner kan komma att följa Stockholms väg i takt med virusets spridning. Syftet är att vårdpersonalen på effektivt och snabbt sätt ska kunna ta sig till och från arbetet utan att utsättas för smitta i kollektivtrafiken. Beslutet hjälper även taxibranschen som lider av coronakrisens allvarliga konsekvenser i form av rekordlåg efterfrågan med stora likviditetsproblem och hög arbetslöshet som följd.

Dock tvingas alla som nyttjar erbjudandet att betala förmånsskatt, vilket helt och hållet motverkar syftet. Dagens regler och den praktiska och formella hanteringen av Skatteverket hindrar alltså hjälpen till de som står i frontlinjen och arbetar under hård press för att bekämpa smittan.  Eftersom både det offentliga och privata vill underlätta och stötta deras arbete är det av yttersta vikt att regeringen skyndsamt ändrar lagstiftningen på detta område.

Svenska Taxiförbundet hemställer därmed om att regeringen skyndsamt beslutar att man avser att ta bort förmånsbeskattning för fria resor till och från arbetet för vård- och omsorgspersonal, samt att beslutet gäller generellt och retroaktivt från och med april 2020. Avsiktsförklaringen med det kommande beslutet bör skickas till Skatteverket direkt för information och beredskap för förändrad hantering.