Översyn av regelverket för blivande taxiförare

Svenska Taxiförbundet uppmanar regeringen att se över regelverket för blivande taxiförare samt att ge Trafikverket i uppdrag att utöka verksamheten för körprov till taxiförare.

Läs hela skrivelsen via länken nedan.

NDep_Taxiforare