Smidigare taxiresor med tillgång till kollektivkörfälten

Skapa förutsättningar för att göra taxiresan snabbare, billigare och mer pålitlig genom att släppa in taxi i kollektivkörfälten. Ändra Trafikförordningen (1998:1276) på så sätt att trafikmärkets, D10 (Fordon i linjetrafik), lydelse utvidgas till att omfatta taxi, med en följdändring i vägmärkesförordningen (2007:90).

Läs hela skrivelsen via länken nedan.

NDep_Kollektivkorfalt