Tjänsteskjuts

Tjänsteskjuts – ett nytt sätt att resa i tjänsten?

Kan taxi och annan skjutsverksamhet vara ett bättre alternativ än tjänstebilar, och i så fall, i vilka sammanhang? Det är den grundläggande frågan bakom projektet Tjänsteskjuts, där en förstudie genomförs under våren 2023, i ett samarbete mellan Svenska Taxiförbundet, Klimatkommunerna och Karlstads kommun.

Idén väcktes i Karlstad för några år sedan, där man noterat att kommunen äger eller leasar en stor flotta av tjänstefordon varav många används bara då och då. ”Tänk om en annan lösning, där professionella förare kör tjänstepersonerna dit de ska, faktiskt blir billigare och bättre i slutänden?” funderade miljösamordnaren Gunnar Persson. Några snabba kalkyler visade att en sådan lösning inte bara skulle kunna spara pengar, utan också minska på trafik, föroreningar, buller och parkering i stan. Samma skjutslösningar skulle också kunna göra arbetslivet mer effektivt. De skulle dessutom skapa nya jobb, särskilt för människor som idag står långt från arbetsmarknaden. Karlstads politiker gillade idén och hoppas att tjänsteskjuts kan bli ett nytt sätt att resa i tjänsten framöver.

Nu har Taxiförbundet, Klimatkommunerna och Karlstads kommun fått ekonomiskt stöd av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova för att göra mer utförliga studier inför ett eventuellt försök. En rad andra kommuner, trafikexperter och entreprenörer bidrar också med data, erfarenheter och synpunkter. Projektet leds av miljökonsulten Fredrik Holm. Drive Sweden/Viable Cities har bidragit med stöd och goda råd när projektet behövde ta form.

En första, gemensam workshop hölls i Karlstad 10 februari. Under våren kommer en rapport växa fram, med avsnitt som beskriver erfarenheter från andra håll och som gör beräkningar av såväl vinster som förluster i ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv. Man kommer också titta på hur en upphandling av sådana tjänster skulle kunna göras, och på vilka IT-stöd som skulle kunna passa.

Förstudien beräknas bli klar till sommaren 2023 och kommer att presenteras på ett slutseminarium i början av hösten. Du som vill följa studiens framväxt kan  titta in på denna hemsida.

Projektledare Fredrik Holm, Kontaktperson Irene Fällström Svenska Taxiförbundet – Irene.fallstrom@taxiforbundet.se

Maria Ivansson, Klimatkommunerna, Gunnar Persson, Karlstad kommun