Utbildning

Våra utbildningar

Här hittar du information om Svenska Taxiförbundets utbildningsmaterial och som du behöver på din väg till att bli taxiförare eller för att starta ett eget taxiföretag.

Taxiförarlegitimation (för dig som vill köra taxi)
Svenska Taxiförbundets självstudiematerial är uppdaterat för att tillmötesgå kraven i gällande föreskrifter. Förbundets självstudiekurs går  att läsa in via Internet. Materialet kostar 995 kr.

För utbildningen behöver du  även en kartbok (Motormännens Sverige vägatlas 2019 eller M (tidigare Motormännen) vägatlas Sverige 2020). Kartboken krävs för att kunna lära sig hitta och beräkna avståndet mellan olika orter i Sverige och kommer även till användning på kartprovet hos Trafikverket. Kartboken finns att köpa hos de flesta bokhandlare eller beställa via nätet.

 

 

 

BLIV-kurs® (för dig som vill starta taxiföretag)
Kursen bygger på egen inläsning med hjälp av internetuppkopplad dator och utsänt tryckt referensmaterial. Priset är 5 500 kr. I denna kursform har du tillgång till coacher som kommer att besvara dina frågor och stötta dig som deltar via utbildningsplattformen. Klicka på den blå texten ovan i detta stycke för att läsa mer – där beställer du också kursen.