Akut brist på taxichaufförer i landet – runt 7000 saknas

Länk: Tv4 nyheterna

Svenska Taxiförbundet har på uppdrag av TV4Nyheterna gjort en undersökning hos landets taxiföretag, där 85 procent av taxibranschens företag har svarat. Behovet är störst i våra stora städer, men det finns ett rekryteringsbehov i hela landet.

Enkäten visar att det idag saknas runt 7 000 taxiförare för att behovet av körningar ska kunna täckas. Läget är så akut att taxiförbundet pratar om taxidöden.

– Bristen är påtaglig i exempelvis Dalarna, Värmland samt Västerbotten, men vi har även akut brist i storstadsområdena, säger Bawer Coskun, vd för Svenska Taxiförbundet, till TV4Nyheterna.

– Det här drabbar nu samhällsviktiga funktioner som skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor, men inte minst privatpersoner där vi i dag har stora problem att klara av uppdraget,

Förbundet vill att ålderskravet som idag är 21 år för taxiförarlegitimation ska sänkas till 18 år så att man kan rekrytera fler unga förare. Det skulle innebära att samma ålderskrav gäller för taxi som idag gäller för att köra till exempel buss.

Under pandemin minskade resandet och många taxiföretag tvingades säga upp eller minska på antalet anställda. Precis som för restaurangbranschen har taxi haft svårt att rekrytera efter pandemin, då många förare har hittat andra vägar till sysselsättning.

Det finns närmare 7500 taxibolag i Sverige. Totalt har 75 892 personer taxiförarlegitimation. Av dessa är knappt 10 procent kvinnor. Den största andelen förare är födda på 60-talet följda av förare på 70-talet. En stor andel förare, cirka 22 procent, närmar sig pension eller är redan där.

Mer statistik finns att hämta i Svenska Taxiförbundets Branschlägesrapport, med bland annat uppgifter på antal taxifordon from 2012 fram till 2021. Där finns också uppgifter om antal taxifordon per 1000 invånare i hela riket och per län.

Branschlägesrapport 2022