Anropsstyrd kollektivtrafik kan växa

[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.91″ background_layout=”light” border_radii=”|0px|0px|0px|0px” border_style_all=”none”]

Svensk kollektivtrafik och Taxiförbundet arrangerade den 23 oktober en workshop på temat Sveriges hemligaste kollektivtrafik, som också är titeln på en rapport som Taxiförbundet tagit fram. Rapporten redovisar hur den anropsstyrda kollektivtrafiken fungerar i Sveriges olika län. Att trafiken hittills upplevts som mer eller mindre hemlig var deltagarna nu överens om att man nu ville ändra på. Att marknadsföringen av trafiken begränsats beror på att det ofta finns en rädsla för att den anropsstyrda trafiken ska bli dyrare. I diskussionerna framkom att ändrade attityder mer kunskap och samordning kan leda till sänkta kostnader.

En del regioner ser den anropsstyrda trafiken som ett flexibelt och smidigt sätt att erbjuda fler invånare ett enklare sätt att resa, särskilt för boende i glesbygd. Olönsamma busslinjer kan omvandlas till anropsstyrd trafik och områden som idag inte har en busslinje kan erbjudas trafik. Det finns också en miljöaspekt då flera regioner vill bidra till att minska resor med egen bil. Eftersom den anropsstyrda trafiken utförs av de lokala taxiföretagen skapar det också framtid för dem.

Flera pekade också på att den anropsstyrda trafiken ökar attraktiviteten att bo i glesbygd. Vidare skapas alternativ till den betydligt kostsammare färdtjänsten.

Olika förutsättningar

Representanter från länstrafiken och taxibranschen konstaterade att det i rapporten framgår att reglerna för den anropsstyrda trafiken skiljer sig åt i olika län, marknadsföringen ser olika ut liksom värdegrunden för utvecklingen framåt. Förutsättningarna ser också olika ut; politikernas visioner om servicegrad överstiger förvaltningens uppdrag och givna budgetramar, avtalsmodeller med entreprenörer skiljer sig åt, olika kassor betalar olika trafikslag vilket inte är optimalt, t ex färdtjänst och sjukresor. Flera var överens om att förvaltningarna med ansvar för trafikplanering behöver bidra med bättre underlag till politikerna för att på så sätt vara med och driva utvecklingen framåt.

Hur ska vägen framåt se ut?

Varför
behövs en hel bok för att beskriva hur den anropsstyrda trafiken fungerar i Sverige? undrade Ronnie Bodinger, Cabonline Group AB, som var inbjuden att tala om teknikens möjligheter. Han menade att vi behöver samarbeta mer över såväl geografiska gränser som mellan trafikslagen för att skapa en så tillgänglig reseupplevelse som möjligt. Harmonisera reglerna, hjälp kunden hitta det bästa resealternativet och gör det enkelt att betala hela resan. Tekniken finns, nu är det upp till oss att skapa möjligheterna.

Deltagarna
i workshopen höll med. Frågan är nu vem som tar det nationella ansvaret att driva frågan vidare?

Claudio Skubla, Taxiförbundet och Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik var
överens efter dagens diskussioner att den anropsstyrda trafiken kommer att spela
en allt viktigare roll i ambitionen att utveckla kollektivtrafiken i hela Sverige.
Arbetet har bara börjat.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]