Är du framtidens förare?

Den 22 mars sände Västtrafik ett uppskattat digitalt live-event om föraryrket och om hur framtiden för branschen ser ut.

Nu kan du titta på eventet! Här hittar du också länkar till alla trafikföretag som kör för Västtrafik så att du enkelt kan se vilka möjligheter som finns för dig som vill bli buss- eller serviceförare i framtiden.

https://www.vasttrafik.se/framtidensforare/

 

Se också Arbetsförmedlingens film om Angelika Johansson, taxiförare. Här får du en inblick i olika arbetssituationer och utmaningar som hon ställs inför.

Hitta yrken – Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)