Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY – Är era förares behörigheter giltiga?  

Hur vet ni att era förares taxiförarlegitimation och körkort är giltiga?
Hur kontrollerar ni giltigheten?

Och hur ofta?

Ni som arbetsgivare i yrkestrafiken har ett lagstadgat och straffsanktionerat ansvar att ni ska ha kontroll på att era förare har giltig behörighet vid utförande av yrkesmässig trafik.

Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY är ett digitalt system som dagligen automatiskt hjälper er att kontrollera era förares behörigheter. I BKY kan även beställningscentraler och andra transportköpare kontrollera transportörers trafiktillstånd och som tilläggstjänst även kontrollera om fordon är anmälda på trafiktillståndet.

Att vara ansluten till BKY stärker ert varumärke och visar att ni uppfyller de lagenliga kraven.

Dessutom blir det allt vanligare att beställare har med BKY anslutning som ett krav i sina upphandlingar.

Vi arrangerar två digitala möten där vi berättar mer om Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY och dess fördelar.

Ni har två datum att välja mellan, hoppas något passar!

NÄR?

Fredag 4 februari kl. 10.00 – 10.30 eller
Torsdag 10 februari kl. 14.00 – 14.30

VAR?
Digitalt via Microsoft Teams
.

HUR?

Anmäl ditt deltagande senast den 3 resp. 9 februari till anmalan@bky.se . Ange vilket datum du vill delta. Länk och information om hur du kopplar upp dig skickas via e-post när du har anmält dig.

Ni kan läsa mera om BKY på www.bky.se, där ni även ansöker.

Vi ses!

Göran Säfström

Produkt & Kundansvarig BKY – Svenska Taxiförbundet