Arbetsmarknadsutbildning för taxi nu på Gotland

Arbetsförmedlingen är i startgroparna för att arrangera arbetsmarknadsutbildning för taxi på Gotland. Utbildningen vänder sig till de som idag är arbetssökande och startar med 24 elever. Taxiföretagen kommer att erbjuda praktik och finns med som stöd i hela utbildningsprocessen.

  • Att Arbetsförmedlingen nu tagit detta initiativ är mycket glädjande, säger Pierre Cederberg, medlemsansvarig för Svenska Taxiförbundet. Förbundet arbetar för att lyfta frågan om förarbristen inom taxi och med detta steg på vägen blir det enklare för fler att utbilda sig till förare.
  • Och det är genom utbildning vi når kvalitet på blivande taxiförare, poängterar Pierre Cederberg. Det handlar om taxiförarlegitimation, praktiska övningar, certifiering för serviceresor inom färdtjänst, sjukresor och skolskjuts.

Ett samarbete pågår mellan Svenska Taxiförbundet och Trafikverket gällande förarprovet. Vidare är Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR, involverade när det gäller hur deras medlemmar, trafikskolorna, kan kvalificera sig till att bli godkända leverantörer för utbildningen som upphandlas av Arbetsförmedlingen. För att kunna kvalificera sig som utbildare måste man vara en godkänd trafikskola.

Pierre Cederberg, medlemsansvarig Svenska Taxiförbundet.

mail: pierre.cederberg@taxiforbundet.se, mobil: 0701458802