Arbetstillfälle? Taxi en väg till det svenska samhället

Låt oss göra jobbet!

Närmare hälften av landets taxiförare är födda utomlands. Taxi erbjuder människor med olika nationaliteter arbetstillfällen för ett yrke som anställd eller småföretagare med förhållandevis låga investeringströsklar.

Enligt en nyligen publicerad IFAU-studie från Uppsala universitet klarade 26 000 personer de teoretiska proven för taxiförarlegitimation, TFL, under 2003–2016.

Utbildningen ledde till ökad sysselsättning och högre inkomster, inte minst för utlandsfödda. Svensk taxinäring kan erbjuda tusentals jobb över hela landet.

Det finns dock hindrande lagstiftning för att fler ska kunna arbeta som taxiförare. Idag är kravet att man ska ha haft svenskt körkort i två år för att få taxiförarlegitimation. Om spärrtiden kortas eller slopas helt kan taxiföretagen anställa utrikes födda direkt.

Låt oss bidra till att fler får jobb!