Åtgärder för fler i arbete – taxi välkomnar nya förare

Regeringen har fattat beslut om ett antal regeländringar och uppdrag som syftar till att förbättra förutsättningarna för arbetsmarknadspolitiken. En väl fungerande arbetsmarknadspolitik är avgörande om Sverige ska klara av att bryta segregationen och säkra kompetensförsörjningen till framtidens gröna jobb. Förordningarna träder i kraft 1 december 2022.

Svenska Taxiförbundet ser positivt på denna åtgärd då det råder ett stort rekryteringsbehov av nya förare i branschen. Förbundet ser att det skulle kunna göras riktade stödåtgärder för att betydligt snabbare bidra till att fler kan få ett arbete inom taxinäringen:

  • En enkel åtgärd är att ta bort den 24-månadersspärr som idag gäller innan en individ utanför EU och EES kan ansöka om taxiförarlegitimation, säger Bawer Coskun, vd Svenska Taxiförbundet. Vidare skulle en riktad arbetsmarknadsutbildning för taxiförarlegitimation i Arbetsförmedlingens regi förenkla och snabba på processen till en anställning som förare. Förbundet och dess medlemmar medverkar mer än gärna i det arbetet.

Idag går det att ta C- och D- körkort vid 18 årsålder och direkt därefter köra en lastbil med gods eller en buss med passagerare. För att kunna köra taxi krävs det B-körkort men därutöver ska individen ha innehaft körkortet med B-behörighet i minst två (2) år samt dessutom vara 21 år eller äldre.

  • Vi har således helt olika förutsättningar för lastbils- och busschaufförer å ena sidan och taxichaufförer å den andra sidan, säger Bawer Coskun. Samtliga transportslag inom vägtransportmarknaden behöver få lika villkor för tillträde till yrket. Det skulle gynna såväl de arbetssökande som branschen i stort.