Bawer Coskun ser fram emot årets Persontrafikmässa i oktober

Det mest utmanande vi alla bör ha på agendan är att få till ett så hållbart resande som möjligt. Och då handlar det om att vi tillsammans kan visa att kollektivtrafik och den delade mobiliteten med privata aktörer; taxi, hyrbil, elsparkcyklar inkluderas på ett smart sätt för att bli ett verkligt alternativ till den privata bilismen. Att våga ta steget från alla goda tankar som presenteras till verklig handling är många gånger en utmaning… Det är lätt att fastna i traditionella spår.

Läs hela intervjun här..