BKY webbinarier den 28 och 30 september

  • Är era förares behörigheter giltiga?  
  • Hur vet ni att era förares taxiförarlegitimation och körkort är giltiga?
  • Hur kontrollerar ni giltigheten?
  • Och hur ofta?

Alla arbetsgivare inom yrkestrafiken har ett lagstadgat och straffsanktionerat ansvar att ha kontroll på att deras förare har giltig behörighet vid utförande av yrkesmässig trafik.

Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY är ett digitalt system som dagligen automatiskt hjälper företag att kontrollera deras förares behörigheter. I BKY kan även beställningscentraler och andra transportköpare kontrollera transportörers trafiktillstånd och som tilläggstjänst även kontrollera om fordon är anmälda på trafiktillståndet.

Medlemmar i Svenska Taxiförbundet ska följa God Taxitradition. Artikel 5.3 Behörighetskontroll anger att:

Medlem ska vara anslutet till BKY och fortlöpande kontrollera såväl samtliga förares taxiförarlegitimation (TFL) som samtliga anslutna taxiföretags trafiktillstånd.

Att vara ansluten till BKY stärker dessutom ert varumärke och visar att ni uppfyller de lagenliga kraven.

Vi arrangerar två digitala möten för företag i yrkestrafiken där vi berättar mer om Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY och dess fördelar.

Ni har två datum att välja mellan, hoppas något passar!

 

NÄR?

Onsdag 28 september, kl. 14.00-14.30 eller
Fredag 30 september, kl. 10.00-10.30 

VAR?
Digitalt via Microsoft Teams
.

HUR?
Anmäl ditt deltagande senast den 27 resp. 29 september till anmalan@bky.se
Länk och information om hur du kopplar upp dig skickas via e-post när du har anmält dig.

Ni kan läsa mera om BKY på www.bky.se, där ni även ansöker.

Vi ses!

Göran Säfström

Produkt & Kundansvarig BKY