Bonus malus har spelat ut sin roll – inför en mobilitetspeng till alla resenärer

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2022 att miljöstyrningen i bonus–malus-systemet skulle skärpas. Nu lämnar regeringen en proposition med förslaget till riksdagen. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juni 2022. Anledningen är att andelen laddbara bilar i nybilsförsäljningen ökar snabbt.

Bawer Coskun, förbundsdirektör, Svenska Taxiförbundet är kritisk:

– Frågan man måste ställa sig är om inte bonus malus har spelat ut sin roll. Istället för att konstruera nya regler som gynnar bilköp vore det en bättre idé att införa en mobilitetspeng till resenärer som väljer att inte köpa en egen bil. Det skulle bidra till mer nytta för klimatet och till mindre trängsel i trafiken, framförallt i våra tätorter. Ekonomiska styrmedel behövs för att underlätta omställningen till mer kollektivt resande. Och för att resan ska fungera hela vägen måste också fler trafikslag involveras.

– Att regeringen uppmuntrar till köp av egen bil för privatpersoner är inte framtiden. Varför inte använda våra skattepengar på ett mer konstruktivt sätt. För resenärer boende på mindre orter och i landsbygden där kollektivtrafiken är begränsad, är bilen fortfarande en förutsättning för att vardagen ska fungera. Det är mer än dubbelt så vanligt att köra bil till jobbet på landsbygden jämfört med storstäderna. Här krävs en kunskap och vilja för hur vi ska möta människors behov så att nya hållbara och flexibla mobilitetstjänster kan utvecklas.

– Våra myndigheter behöver agera igångsättare och samordnare i samverkan med företag och boende för fler delade mobilitetstjänster i hela Sverige. Det handlar om såväl nytänk som ekonomiskt stöd där reseunderlaget är svagt. Det måste bli enklare för alla att resa mer klimatklokt.

Pressmeddelandet i PDF