Branschläget 2022: Taxi kan bidra till såväl plånbok som klimat

Svenska Taxiförbundets Branschlägesrapport 2022

Svenska Taxiförbundets Branschlägesrapport är den enda årliga genomlysningen av svensk taxinäring. Efter ett omtumlande år av pandemi som avlösts med Rysslands invasion av Ukraina har osäkerheten lett till en ökande inflationsprognos. Utmaningen för branschen handlar i detta nu om att återigen kunna leverera resetjänster med kvalitet trots ökade kostnader och skenade priser på bränsle.

Taxi kan ersätta egen bil varje dag

Klimatrapporten från IPCC belyser behovet av att minska privatbilismen till förmån för delade mobilitetstjänster. Det ger starka incitament för att prioritera utvecklingen av kollektivtrafik, taxi, mikromobilitet och andra klimatsmarta färdmedel. För många är den egna bilen en stor kostnad jämfört med alternativa resetjänster.

Rapporten visar ett exempel på vad en av Sveriges mest populära bilar kostar per år och månad jämfört med att resa med delade mobilitetstjänster som kollektivtrafik, taxi och att hyra bil en semestermånad per år för boende i StockholmSkillnaden, nästan 11 568 kronor/månad, räcker till cirka 30 taxiresor/månad till en kostnad om 385 kronor/resa. En taxiresa kostar i genomsnitt 385 kronor för sträckan 16 km som är genomsnittslängden på en resa.

Elektrifiering – yrkestrafiken vill ta ledarrollen

Enligt Trafikanalys var år 2020 det stora genombrottsåret  för laddbara fordon för att 2021 vara året då laddbart blev normen i nybilsförsäljningen. Taxibranschen förnyar kontinuerligt fordonsflottan och antalet elbilar har under senaste året ökat med hela 55 procent. Av det totala taxibilsbeståndet, drygt 17.500 år 2021 utgör cirka 90 procent fordon med ett registreringsdatum år 2016 eller senare. Den vanligaste eldrivna taxibilen är Tesla och bland laddhybriderna dominerar Toyota.

Antal taxifordon per 1000 invånare minskar i hela landet

I rapporten framgår att antalet taxifordon per 1000 invånare ligger på ungefär samma nivå som för tio år sedan. Konkurserna i branschen minskade under år 2021 med närmare 22 procent vilket är en vändning jämfört med pandemiåret. Sedan år 2013 har Östergötland, Kalmar och Gotland fått en ökad andel taxibilar medan Blekinge, Jönköping och Västernorrland fått se sin taxiflotta minska med mer än 20 procent under perioden.

Kontakt:  

Bawer Coskun, Förbundsdirektör mobil: 070 459 94 62, mail: bawer.coskun@taxiforbundet.se

Om Svenska Taxiförbundet

Svenska Taxiförbundet är en branschorganisation som företräder Sveriges taxiföretag. Vårt uppdrag är att verka för en sund och blomstrande taxibransch som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Länk till Branschlägesrapporten 2022