Branschläget 2023: Taxi tar ansvar för klimat och fler i arbete

Svenska Taxiförbundets Branschlägesrapport 2023 är en årlig genomlysning av svensk taxinäring. I rapporten framgår att konkurserna i taxinäringen har minskat med drygt 23 procent under år 2022. Den vanligaste företagsformen inom taxi är enskilda näringsidkare som under år 2022 har ökat med närmare 10 procent. Enskilda bolag representerar nu cirka 68 procent medan andelen aktiebolag och handelsbolag har minskat.

Under år 2022 ökade antalet taxifordon med cirka 10 procent vilket innebär att det idag finns cirka 19 300 taxifordon i landet. Den största ökningen av taxifordon har skett i Västra Götalands län med drygt 38 procent och Kalmar län med drygt 37 procent, medan Blekinge och Västernorrlands län fått se sin taxifordonsflotta minska med 22 respektive 17 procent.

Drygt 72 550 personer innehar taxiförarlegitimation. En stor andel förare, cirka 19 procent, närmar sig pension varför rekryteringsbehovet inom taxinäringen är stort.

Elektrifieringen på stark frammarsch

Av det totala taxibilsbeståndet utgörs närmare 90 procent av fordon med registreringsdatum år 2017 eller senare. Förbundets medlemsföretag hade vid början av 2023 cirka sju procent elbilar och andelen ökar snabbt. Laddhybrider står för cirka tio procent. Den vanligaste eldrivna taxibilen är för första året Skoda som gått förbi Tesla. Bland laddhybriderna dominerar Toyota. Skoda och Volkswagen står för flest biogasdrivna taxibilar.

Taxi kan ersätta egen bil varje dag

För många är den egna bilen en stor kostnad jämfört med allmänna resetjänster. Klimatsmarta resor görs bäst med delade mobilitetstjänster som kollektivtrafik, taxi, hyrbil och mikromobilitet. Rapporten visar ett exempel på vad en av Sveriges mest populära bilar kostar per år och månad jämfört med att resa kollektivt och att hyra bil en månad per år för boende i Stockholm. Skillnaden, cirka 13 000 kronor per månad, räcker till cirka 34 taxiresor per månad till en kostnad om cirka 380 kronor per resa. (genomsnittskostnaden för en resa om 16 km)

Marknaden för taxi omfattar företagsre­sor, privatresor och upphandlade samhällsbetalda resor som sjuk­resor, färdtjänst, skolskjutsar och kompletteringstrafik. De samhällsbetalda resorna svarar för ungefär hälften av taxinäringens intäkter, på mindre orter kan andelen vara högre.

Kontakt:

Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet, lennart.kalderen@taxiforbundet.se, 070 623 29 00

Irene Fällström, kommunikationsansvarig Svenska Taxiförbundet, irene.fallstrom@taxiforbundet.se, 070 568 80 61