Branschmöte yrkestrafik på väg

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet arrangerade ett branschmöte för yrkestrafik på väg den 24 april för information om Sveriges ordförandeskap i Eu samt om kommande rättsakter; Bland annat Fit for 55 – AFIR som handlar om EU:s omfattande lagstiftningspaket för klimatomställning som kommer att bidra till:

  • Nödvändig klimatomställning: minst 55 procent minskade nettoutsläpp 2030 och vägen mot klimatneutralitet 2050
  • Stärkt europeisk konkurrenskraft: europeisk industri får förutsättningar att ligga i framkant med gröna lösningar
  • Minskat beroende av fossil energi från tredje land: viktigt att understryka inte minst i och med Rysslands angreppskrig mot Ukraina

AFIR: Infrastruktur för alternativa bränslen innebär ett arbete för

att underlätta för människor och företag i EU att kunna gå över till utsläppsfria fordon,

att den Publika laddinfrastrukturen för personbilar ska byggas ut i takt med elbilsförsäljningen,

att det ska finnas laddstationer var sjätte mil längs större vägar för personbilar från 2025 och för lastbilar från 2030 samt

att det ska finnas tankstationer för vätgas var tjugonde mil längs större vägar från 2030

https://www.regeringen.se/faktapromemoria/2022/03/202122fpm55/

Vid mötet med Landsbygds- och infrastrukturdepartementet diskuterades även förarbristen. Många röster framfördes om problemet. De flesta var överens om att föraryrket behöver bli mer attraktivt där tillgången till utbildning och sänkt ålder för förarlegitimation är en kärnfråga.