Regionerna misslyckas i sitt uppdrag att trygga taxiförsörjningen!

Svenska Taxiförbundet anser att regionerna och kommunerna måste utforma sina upphandlingar av färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar så att man säkerställer att privat taxiservice finns kvar i hela landet. Det skriver Lennart Kalderén, förbundsordförande Svenska Taxiförbundet och Bawer Coskun, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

”Taxidöden” breder ut sig i många delar av Sverige. I Dalarna och Värmland har taxidöden härjat sedan många år, och i Västerbotten befarar vi samma utveckling. I dessa områden är det inte längre självklart att man kan få tag på en taxi som kan köra en till och från tågstationen, evenemang, restauranger, fester, hotell eller för tjänsteresan.

En anledning till detta är att taxiföretag slås ut i regionernas upphandlingar av samhällsbetalda resor – trots deras lagstadgade ansvar att verka för en tillfredsställande taxiförsörjning.

Drygt hälften av marknaden för taxi är de samhällsbetalda resorna som färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar. Privat- och företagskörningar står för den andra hälften. Men det är genomsnittet för hela landet. På landsbygden kan de samhällsbetalda uppdragen svara för drygt 90 procent eller mer av det underlag taxiföretagen behöver för att existera.

Samhällsbetalda transporter upphandlas av politiskt styrda kommuner, regioner eller regionala huvudmän för kollektivtrafiken. De upphandlingarna är avgörande för om taxiservicen på landsbygden ska kunna finnas kvar. Här vilar ett tungt politiskt ansvar för kommun- och regionpolitiker att tillse att taxinäringen får förutsättningar att verka i regionen.

Svenska Taxiförbundet är oroade över att regionernas upphandling i ökad utsträckning inriktas på att avtala om buss- och taxitransporter i ett och samma “avtalspaket”. De flesta taxiföretag har inte busskapacitet och kan då inte vara med och lägga anbud och ge konkurrenskraftiga bud. Större bussföretag kan vinna avtalet och sedan förlita sig på att de taxiföretag som inte kunnat delta i upphandlingen, istället får agera underentreprenörer – ofta till ett avsevärt lägre pris.

För många småskaliga taxibolag som är beroende av de samhällsbetalda resorna är det ett dråpslag. På så sätt riskerar taxiservicen till privatkunderna att försvinna från många orter.

I Dalarna innehöll exempelvis upphandlingen av färdtjänst och sjukresor 2007 att taxiföretagen inte fick utnyttja taxifordonen till annat än samhällsbetalda uppdrag under viss tid. Sedan dess har det saknats taxiservice till privatkunder i Säter och Hedemora. Efter senare omstruktureringar har den privata taxiservicen lagts ned även i Leksand, Rättvik och Orsa.

I Värmland har upphandlingarna av färdtjänst och sjukresor centraliserats till allt större områden sedan 2010. Det har lett till att privatservicen upphört i orter som Sunne, Torsby, Grums, Kil och ytterligare ett antal orter. Taxi för privatkörning går endast att få tag på i Karlstad, Kristinehamn och Arvika.

Upphandlingar i Västerbotten och Halland i år visar liknande illavarslande tecken. Listan kan säkert göras längre.

Taxi kan också drabbas när regionerna använder exklusivitetsregler som innebär att fordon som används för färdtjänst eller sjukresor inte får användas för annan trafik. Taxiföretagens naturliga och historiska “mix” av köruppdrag blir därmed omöjlig att utföra och ortens taxi fungerar därmed inte för privatresenärer.

Svenska Taxiförbundet anser därför att regionerna och kommunerna måste utforma sina upphandlingar av färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar så att man säkerställer att privat taxiservice finns kvar i hela landet. I det här arbetet är det särskilt viktigt att värna förutsättningarna för småskalig näringsverksamhet och tänka på taxins avgörande betydelse för svensk sysselsättning och turism. Vi deltar gärna i en diskussion kring hur det kan gå till.

Lennart Kalderén, förbundsordförande Svenska Taxiförbundet

Bawer Coskun, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet

Läs artikel här!