Det ska vara möjligt att söka omställningsstudiestöd för taxiförarutbildning

Studiestödet för omställning är ett nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet som gör det möjligt att studera och bredda sin kompetens så att man blir mer attraktiv på arbets­marknaden. Idag går det bara att söka studiestöd för en utbildning som är studiemedelsberättigad (CSN).

 

Förbundet tar nu ett initiativ till att det även ska bli möjligt att söka studiestöd för taxiförarutbildningen. Förbundet kommer att lyfta frågan med Trygghetsfonden för att i nästa steg kontakta Utbildningsdepartementet i frågan.