Jämförelsemånad vid korttidsarbetsstöd

Högsta förvaltningsdomstolen har idag (2021-06-18) i dom (1649-21) förklarat att jämförelsemånaden enligt lagen om stöd vid korttidsarbete är den kalendermånad som infaller tre månader före den kalendermånad då Tillväxtverket fattat beslut om godkännande av en arbetsgivare för stöd. Då en sådan ansökan ska ha kommit in till myndigheten senast två månader efter den månad som stöd söks för är det alltså möjligt att enligt domstolen söka stöd retroaktivt.

Medlemmar som berörs av detta kan få mer information om nu gällande rättsläge efter domen av Taxiförbundets Chefjurist Tommy Pilarp (tommy.pilarp@taxiforbundet.se)

« Läs högsta förvaltningsdomstolen dom här