Förbundet kommenterar utredningen om delningsekonomin

Den 3 april tog konsumentminister Per Bolund emot Karin Bradleys utredning ’Delningsekonomi – På användarnas villkor’ (SOU 2017:26). Svenska Taxiförbundet ställer sig positivt till utredningen och välkomnar förslaget om tillsyn av plattformar.

 

 

 

 

 

 

Foto: Regeringskansliet

De senaste åren har det vuxit fram ett antal plattformar inom delningsekonomin. Utredningen konstaterar att det förekommer brister avseende bl.a. information och avtalsvillkor hos plattformarna och att en marknadsrättslig tillsyn är en angelägen åtgärd. Det är positivt att utredningen pekar på att det behövs en särskild och samlad tillsyn när det gäller efterlevnaden av det marknadsrättsliga regelverket. Förbundet anser även att det är positivt att Konsumentverket får i uppdrag att ta fram information och vägledning till användare.

– Självklart behövs en tillsyn och en dialog mellan plattform och tillsynsmyndighet. Det skulle leda till en ökad kvalitet och trygghet för användarna, säger förbundsdirektör Claudio Skubla.