Förbundets momsutspel – en kortsiktig åtgärd

Svenska Taxiförbundet föreslog den 6 april att momsen på drivmedel skulle sänkas. Förslaget var en åtgärd som Regeringen skulle kunna överväga att införa för att på kort sikt sänka priset vid pump.

Först pandemin och nu höga drivmedelskostnader har bidragit till likviditetsbrist hos en del av våra medlemmar. Med lägre momsutlägg gynnas företag som drabbats av låg kreditvärdighet och likviditetsbrist.

Förbundet jobbar aktivt på flera fronter för att priset på drivmedel ska sänkas, oavsett om det är bensin, diesel eller biobränsle som E85 eller HVO.

Diesel och bensinpriset påverkas av tre faktorer: produktionskostnader, energi- och koldioxidskatter samt moms.

Produktionskostnaderna kan vi inte göra något åt. Dieselskatten kan inte sänkas så mycket mer då Sverige inte kan underskrida EU:s minimiskattenivå. Bensinskatten bör kunna sänkas ytterligare med ca 1 kr 50 öre ner mot EU:s minimiskattenivå. Vill vi påverka priset vid pump i närtid är då momsen om 25 procent en faktor som går att påverka.

Förbundet har också uppvaktat Regeringen om möjligheten, som finns i EU:s Energiskattedirektiv, att införa en lägre skattesats på kommersiell diesel (som används för yrkesmässiga transporter av gods eller passagerare). Det går att sänka skattesatsen på diesel som används t.ex. i taxitrafik ner till 2003 års skattenivå.

Reduktionsplikten är en viktig fråga som Förbundet driver aktivt. Regeringen har föreslagit en pausad höjning under 2023 till 2022 års nivå. Istället för en pausad höjning vill Förbundet se en sänkning av reduktionsplikten ner till 2021 års nivå och att den sträcker sig fram till och med år 2025. Viktigt är även att reduktionsplikten inte bara pausas utan även revideras, dvs att Sverige minskar inblandningskravet ner till EU:s miniminivå om 5 procent. Idag tillämpar vi ett inblandningskrav om 30 procent vilket slår oerhört på kostnaden för HVO100.