Fysisk närvaro inte ett krav för bolags- och föreningsstämmor under coronakrisen

Tillfälliga regler för bolags- och föreningsstämmor införs från och med den 18 maj med anledning av coronakrisen. Förslagen innebär att en stämma kan hållas utan fysiskt deltagande antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller genom att aktieägarna eller medlemmarna enbart deltar genom poströstning.

Med anledning av coronakrisen infördes nyligen en tillfällig lag som underlättar för bolag och föreningar att använda sig av bland annat insamling av fullmakter och poströstning vid en stämma för att minimera det fysiska deltagandet. Nu föreslår regeringen ytterligare åtgärder som syftar till att motverka smittspridningen.

Förslagen i regeringens proposition innebär att en stämma ska kunna hållas helt utan fysisk närvaro, antingen digitalt i kombination med poströstning eller genom att aktieägarna eller medlemmarna bara deltar genom poströstning. Om stämman hålls med enbart poströstning, ska aktieägare och medlemmar kunna ta tillvara även andra rättigheter än rösträtten per post.

Förslagen omfattar bland annat aktiebolag, ekonomiska föreningar och företag på finansmarknaden.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 18 maj 2020.

Läs mer hur coronakrisen påverkar taxibranschen.