Gymnasiedagarna Future Skills 7-9 november

Förbundet finns på plats med Yrkeslivet när ungdomar i 16 års ålder står inför ett av livets största beslut att välja Gymnasieinriktning - vad vill man studera och vad vill man bli?

På bilden längst ut till höger ser vi Aldijana som arbetar som förare taxi/serviceresor. I mitten Pierre Cederberg, Svenska Taxiförbundet som var med och samtalade om föraryrket med ungdomarna på bilden.

Svenska Taxiförbundet och medlemsföretaget Göteborgs Buss AB på plats vid Gymnasiedagarna Future Skills den 7-9 november

Förbundet finns på plats med Yrkeslivet när ungdomar i 16 års ålder står inför ett av livets största beslut att välja Gymnasieinriktning – vad vill man studera och vad vill man bli?

– Att Taxi med serviceresor finns på plats kan så ett litet frö hos ett antal ungdomar säger Pierre Cederberg, medlemsansvarig Svenska Taxiförbundet. Vi arbetar för att höja attraktionskraften till yrket bland ungdomar, för såväl tjejer som killar.

På bilden längst ut till höger ser vi Aldijana som arbetar som förare taxi/serviceresor. I mitten Pierre Cederberg, Svenska Taxiförbundet som var med och samtalade om föraryrket med ungdomarna på bilden.

#SvenskaTaxiförbundet #GöteborgBuss #Gymnasiedagarna #FutureSkills #SvenskaMässan