Ingen anmälningsskyldighet till EU-kommissionen

EU-kommissionens generaladvokat har idag lämnat förslag till dom i mål C320/16 (Uber France SAS).

Enligt generaladvokaten kan medlemsstaterna, genom straffrättsliga regler, förbjuda och straffa olagligt utövande av transportverksamhet, utan att i förväg underrätta kommissionen om de straffrättsliga reglerna.