Kan hela Sverige leva?

Per Åsling, (C), vice ordförande Skatteutskottet och Jens Holm (V) ordförande Trafikutskottet var värdar för seminariet Kan hela Sverige leva – är ökad tillgänglighet och hållbara resor möjligt? Seminariet hade initierats av Svenska Taxiförbundet.

Anna Hag, näringspolitisk expert, Visita, lyfte besöksnäringens ökade behov persontransporter i hela landet, besöksnäringen växer och får en allt större betydelse för Sveriges ekonomi. Utvecklingen av besöksnäring är helt beroende av tillgången till persontransporter.

–  Sveriges invånare består av två  miljoner pensionärer som vill leva ett aktivt och socialt liv och då är tillgängliga transporter nyckeln, sade Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna. Ensamhet är Sveriges största sjukdom.  Många äldre bor på landsbygden och det måste de kunna få fortsätta att göra. Det behövs helt klart ett alternativ till färdtjänsten för alla friska äldre som inte kan eller vill köra bil själva.

– Vi är långt från målet med en jämställd tillgänglighet i hela landet, sade Terese Bengard, verksamhetschef, Hela Sverige ska leva. Våra politiker måste bättre väga in hela landet i sin planering av infrastruktur.

– Låt pengarna styra med skatteförslag som underlättar för olika aktörer inom persontrafik att utveckla sin verksamhet, föreslog Claudio Skubla, förbundsdirektör, Svenska Taxiförbundet. Behovet av mobilitet är stort – taxi är det fungerande komplementet till kollektivtrafiken, men upplevs som alldeles för dyrt idag vilket leder till en farlig utveckling av svarttaxi i hela landet.

Per Åsling ansåg att byggandet av infrastruktur är nödvändigt och vi behöver en förändring i skattepolitiken som kan bidra till att öka tillväxten i hela landet. Per lyfte fram förslaget med ett RATT-avdrag för taxi som en bra lösning.

Jens Holm vill se en utveckling av den anropsstyrda persontrafiken på landsbygden. Det skulle öka tillgängligheten och bidra till en bättre ekonomi. I storstäderna är behovet inte lika stort, där fungerar kollektivtrafiken.