Kenneth Svärd ny expert inom offentlig upphandling

Svenska Taxiförbundet förstärker sin organisation med Kenneth Svärd som expert inom offentlig upphandling. Kenneth kommer närmast från en tjänst som affärsområdesansvarig inom Trafikförvaltningen, Region Stockholm där har har mångårig erfarenhet av färdtjänstfrågor.

– Vi är mycket glada att Kenneth Svärd, som har en gedigen erfarenhet inom området, har tackat ja till den nyinrättade tjänsten som Förbundets expert inom offentlig upphandling, säger Lennart Kalderén, ordförande i Svenska Taxiförbundet.

– Taxinäringen spelar en viktig roll för samhällsbetalda resor; skolskjuts, färdtjänst och sjukresor, fortsätter Lennart Kalderén som också framhåller att området är en viktig bas för taxiföretagen. De samhällsbetalda resorna svarar för ungefär hälften av taxinäringens intäkter, på vissa orter upp till 90 procent.

Bawer Coskun, VD, Svenska Taxiförbundet pekar på att uppdraget också handlar om att öka kompetensen kring upphandlingar och vad som krävs för att nå långsiktigt hållbara villkor för båda parter:

– Tillsammans med upphandlande myndigheter har vi ett gemensamt intresse av att de samhällsbetalda resorna uppskattas och fungerar väl på ett för samhället hållbart sätt.

Kontakt Svenska Taxiförbundet:

Lennart Kalderén, ordförande 070 623 29 00

Bawer Coskun, VD 070 459 94 64