Konkurrens på lika villkor har högsta prioritet

Förbundsstyrelsen har utsett mig att tillfälligt leda kansliet som verkställande ledamot. Någon tf VD utses inte. Förbundets verksamhet är stabil, ekonomin är god. Min uppgift är att ta ansvar för kansliets arbete och underlätta och prioritera inriktningen enligt styrelsens direktiv. Att prioritera är inte minst viktigt då vi i taxibranschen lever i en minst sagt omväxlande värld där regelverket förändras samtidigt som ”luckor” utnyttjas av oseriös taxiverksamhet. Förbundet har därför en mycket angelägen uppgift att rikta politikers och myndigheternas uppmärksamhet på brister och behov av övervakning, speciellt för att göra konkurrens på lika villkor till annat än honnörsord.

Taxibranschen nådde framgång med DAC 7-beslutet, nu återstår att bevaka att genomförandet blir effektivt för att skapa jämbördiga konkurrensvillkor. Tillsammans med förarbristen är detta vår viktigaste uppgift i år. Vi har träffat infrastrukturministern Andreas Carlson (KD) och framfört förslag för att kunna sänka ingångsåldern för taxiförarlegitimation. I mars träffar vi statssekreteraren på Arbetsmarknadsdepartementet i denna och andra frågor. Politikerna lyssnar till taxi:s branschorganisation!

I slutet av maj har vi Taxi Norr i Piteå att se fram emot. Förbundet kommer också att delta i Almedalsveckan i slutet av juni.

Förbundsstyrelsen ser under våren över medlemskraven i enlighet med ”God Taxitradition”. Förbundet har också – sedan i höstas – startat ett arbete för att kunna flytta fram positionerna när det gäller upphandling av samhällsbetalda transporter.

Förbundsstyrelsen och kansliet har många uppgifter att ta tag i. Tveka inte att höra av dig till undertecknad eller någon annan i styrelse eller på kansliet.

Med taxi-hälsningar

Lennart Kalderén, Förbundsordförande lennart.kalderen@taxiforbundet.se