Miljözoner i Stockholm redan år 2024 får konsekvenser för både färdtjänst och skolskjutsar

Åsa Lindhagen (MP) från Stockholms stad, intervjuas i DN den 25 april 2023 angående införandet av Miljözoner i Gamla Stan och Norrmalm som även ska begränsa yrkesmässig trafik från år 2024.

  • Taxinäringen tar stora steg framåt för att ställa om från fossildrivna fordon, säger Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet. Men ett ikraftträdande av miljözoner redan 2024 skulle allvarligt minska tillgängligheten för alla som är i behov av persontransporter med till exempel taxi.

Enligt Transportstyrelsen är fordon som används i samband med färdtjänst och fordon vars förare eller passagerare innehar ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade undantagna för miljözonernas begränsningar. Förbundet utgår från att Stockholms stad kommer att tillämpa Transportstyrelsens anvisningar för miljözoner vilket är en förutsättning för att Regionens yrkesmässiga taxifärdtjänst ska kunna leverera sina resetjänster.

Kommer resetjänsterna ens att kunna utföras?

Svenska Taxiförbundet ser med oro på att införandet av miljözoner från år 2024 också skulle påverka redan gjorda upphandlingar. Med så kort varsel finns en fara för att fordonsbrist också drabbar skolskjutsar, eftersom de inte räknas som färdtjänst. Vidare skulle förslaget som nu presenteras blockera de taxifordon som fortfarande drivs med bensin och diesel från att trafikera stora delar av Stockholms innerstad.

Svenska Taxiförbundets medlemsföretag investerar snabbt i elfordon. Biogas används i mycket stor utsträckning som har lågt CO2-utsläpp.

  • Mer än 20% av vår fordonsflotta är helt emissionsfri idag, säger Henrik Boström Taxi Stockholm. Fanns förutsättningarna skulle vi vara helt emissionsfria redan imorgon. Men vi har ansvar för att stockholmarnas vardag fungerar och att våra åkeriägare har vettiga villkor. Stora och snabba förändringar vänder upp och ned på förutsättningarna, riskerar ingångna avtal och ger försämrad service för kunden.

Henrik Boström pekar också på att avsaknaden av laddinfrastruktur är det största hindret för omställningen idag.

  • Cabonline, som TaxiKurir, Sverigetaxi och TOPCAB är del av, har som mål att ha en fordonsflotta som är oberoende av fossilbränslen senast år 2030, säger Charlotta Weigel, Cabonline. Under 2022 anslöt sig Cabonline Group till Science Based Targets Initiative (SBTi) för en kartläggning av klimatutsläppen från hela verksamheten. Under 2023 kommer klimatberäkningar för att sätta klimatmål i linje med SBTi:s metodik.

Utveckling av IT-system för trafikplaner behöver tid

  • Införandet av miljözoner är dessutom beroende av att trafikplaneringssystemen hinner utvecklas till nya trafikformer för såväl taxi som övrig yrkesmässig trafik, säger Lennart Kalderén. Denna förändring av komplexa system görs inte i en handvändning.

Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet

mobil: 070 623 29 00, mail: lennart.kalderen@taxiforbundet.se