Mobilitetsrådet satsar i Almedalen 2022

Den 9 december samlades Mobilitetsrådet*, nätverket för delade mobilitetstjänster hos Svenska Taxiförbundet. Rådet kom överens om att ta aktiv plats under politikerveckan i Almedalen som äger rum den 3-7 juli 2022.

Syftet är att belysa hur de delade mobilitetstjänsterna kan och bör bidra till att minska privatbilismen. Idag subventioneras privatbilismen på många sätt. Ett exempel är Bonus Malus där köpare av elbil får en subvention. Hur ska då resenärer som väljer att inte köpa en egen bil premieras? Mobilitetsrådet anser att den som avstår egen bil istället ska få en Mobilitetspeng för att kunna nyttja delade resetjänster; kollektivtrafik, hyrbil, taxi, elsparkcykel, hyrcykel osv. Eller ett  som ett reseavdrag i deklarationen. Ekonomiska styrmedel spelar roll för att omställningen ska få fart på beteendeförändringen mot en mer klimatsmart resa. Att bara vänta på elbilens intåg går alldeles för långsamt och med höga kostnader för såväl samhället som individen.

Mobilitetsrådet har sedan starten juni 2021 välkomnat nya medlemmar och vid detta tillfälle var också Richard Svensk, ägare av Taxi Idag och Viggo Kavling, chefredaktör Travel News inbjudna gäster. Mobilitetsrådets nätverk:

Bawer Coskun, Svenska Taxiförbundet

David Mothander, Bolt

Dan Nerén, Tier

Mickael Bogered, Europcar

Maria Stenström, 2030 Sekretariatet

Anna Kramers, Mistra Sams, KTH

Jana Sochor, Mistra Sams, KTH

Anders Trollsås, Biluthyrarna Sverige

Tina Ghasemi Liljeqvist, VOI

Joanna Saber, Järfälla kommun

Jonatan Masseus, Mobility 46

Anders Parment, Forskare Stockholms Universitet

Petra Edlund, OkQ8 Biluthyrning

Steinar Danielsen, M Mobility

David Mothander, Bolt

Irene Fällström, projektledare/sekreterare Mobilitetsrådet

*Mobilitetsrådet samlar aktörer som erbjuder delad mobilitet. Syftet är att agera som en samlad röst i samhällsdebatten och lyfta fram vilka politiska åtgärder som kan bidra till att stimulera efterfrågan och minimera trösklar för mobila delningstjänster. Tjänster som krävs för att snabbare nå samhällets klimatmål. Transporteffektivitet handlar inte bara om nya bränslen, hur vi väljer att resa i vardagen spelar stor roll för utvecklingen.