Ny regering – nu krävs beslut för hållbara persontransporter

Idag den 18 oktober presenterade statsminister Ulf Kristersson sin regering.

Infrastrukturfrågorna återfinns nu i Landsbygds- och infrastrukturdepartementet där Peter Kullgren (KD) är utsedd som landsbygdsminister och Andreas Carlson (KD) är utsedd till infrastruktur- och bostadsminister.

Regeringen har aviserat att det energipolitiska målet ändras från 100 procent ”förnybart” till 100 procent ”fossilfritt. Vidare att arbetsutbudet ska öka, jobbpolitiken ska bli effektivare med bättre matchning på arbetsmarknaden och åtgärder ska införas mot kompetensbristen.

 

Bawer Coskun, VD Svenska Taxiförbundet ser fram emot att lyfta branschens frågor med den nya regeringens företrädare

– Det råder en stor brist på taxiförare i Sverige idag. Många förare närmar sig pensionsåldern och fler unga behöver rekryteras. För detta krävs det att ansökningsprocessen för taxiförarlegitimation förenklas och att gymnasieungdomar via yrkesprogrammen redan i tidig ålder kan ta en taxiförarlegitimation.

– För att nå våra klimat- och miljömål behöver privatbilismen minska och resorna med kollektivtrafiken öka. Taxinäringen kan ta en viktig roll i detta omställningsarbete. Med konkreta åtgärder kan taxi bidra till att den delade mobiliteten än mer kan fungera som kollektivtrafikens förlängda arm. Ett exempel är att införa en mobilitetspeng för delad mobilitet; taxi, hyrbil, elcyklar och elsparkcyklar mm.

– Närmare hälften av landets taxiförare är födda utomlands. Taxi är en viktig inkörsport till det svenska samhället. Samtidigt finns det flera hinder som borde tas bort för att fler utlandsfödda ska kunna arbeta som taxiförare och därmed kunna försörja sig och sina familjer. Idag är kravet att man ska ha haft svenskt körkort i två år för att få taxiförarlegitimation. Här finns möjlighet till förändring.

– En stor del av taxiflottan drivs idag med alternativa drivmedel som biobränsle, HVO eller eldrift. Flera regioner har alternativa drivmedel som krav vid upphandling av samhällsbetalda resor. Det behövs stödåtgärder för att taxinäringen ska kunna utföra skolskjuts, färdtjänst och sjukresor då ökade kostnader för alternativa drivmedel inte ingår i den ersättningen.