Personalförändring på Förbundets kansli

Tommy Pilarp, senior jurist och public affairs inom Förbundet blir huvudansvarig för branschjuridik. Förbundet kommer också att rekrytera en utredare/analytiker inom näringspolitik.

Johan Dufva, chefsjurist, Svenska Taxiförbundet, lämnar sin tjänst den 16 februari för att gå vidare till en tjänst som näringspolitisk expert avseende kollektivtrafik hos Transportföretagen. Förbundet önskar Johan varmt lycka till i den nya rollen och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.