Persontransporter på väg – utveckling nu och framåt

Taxi i Norr arrangerar seminarier och utställning med taxiföretag, leverantörer och myndigheter torsdag 12 maj kl 10 fram till fredag 13 maj kl 12 på Hotell Södra Berget, Sundsvall.

Pandemin har varit en svår utmaning för hela taxibranschen och de nu skenande bränslepriserna har skapat ett ur askan i elden scenario. Samtidigt spelar taxi en allt större roll för framtidens delade mobilitet när privatbilismen ska minska. Och de samhällsbetalda resorna, färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar måste fungera även i kristider.

AGENDA TORSDAG 12 Maj med start kl 10

Anpassade fordon – en taxispecialitet Stefan Svanholm, Volkswagen, Bjarne Wärme, Volkswagen

Svenska Taxiförbundets fokusområden Lennart Kalderén, ordförande och Bawer Coskun, VD Svenska Taxiförbundet

Kl 10.55 Jens Holm (V) Ordförande Riksdagens Trafikutskott

Omvärldsanalys – EU perspektiv på taxi, Mobilitet som tjänst Tommy Pilarp, Branschjurist, Svenska Taxiförbundet Persontransporter på väg – kommande trafiklösningar, Gunnar Eriksson, Trafikanalys

Kl 14 Eldrivna fordon och laddinfrastruktur Magnus Roslund, Volvo, Peter Nyström, Vattenfall, Johan Lagrelius, BioFuel Region, Robin Isaksson, OKQ8, Dominik Mikolajka, AIWAYS, Andersen Motor A/S

Förarbrist – åtgärder? Pierre Cederberg, och Bawer Coskun, Svenska Taxiförbundet Hur gör vi en viktig utbildning bättre? Benny Gunnarsson, STR

Samhällsbetalda resor – behövs taxi i hela landet? Lennart Kalderén, Förbundsordförande, Svenska Taxiförbundet

AGENDA FREDAG 13 MAJ med start kl 8.50

Avtal och juridiska tvister Tommy Pilarp, Branschjurist Svenska Taxiförbundet Redovisningscentraler i fokus, Pelle Wiklander, Structab, Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY, Bawer Coskun, Svenska Taxiförbundet,  

Kl 10.30 Upphandlingsfrågor Anna Nersing, TYA, Caroline Ljunglöf, TYA Anders Asplund, Chefsjurist, Upphandlingsmyndigheten och Tommy Pilarp, Branschjurist Svenska Taxiförbundet.

Pressmeddelandet i PDF