Återinför lokalkännedomsprov för blivande taxiförare

Svenska Taxiförbundet uppmanar regeringen att ge Transportstyrelsen i uppdrag att återinföra lokalkännedomsprov för blivande taxiförare, enligt Transportstyrelsens rapport Regelefterlevnaden inom yrkestrafik på väg.

Läs hela skrivelsen via länken nedan.

NDep_Lokalkannedom