Covid-19 drabbar taxinäringen hårt – ekonomiskt stöd nödvändigt

Skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth den 11 mars 2020:

Svenska Taxiförbundets medlemmar vittnar om stora intäktsbortfall i spåren av Covid-19. Taxiföretagen rapporterar om intäktsbortfall på upp till 35 procent. Mycket talar för att krisen kommer att förvärras inom taxinäringen med stora efterverkningar.

Den kraftigt vikande efterfrågan på taxitjänster är främst kopplad till resor till och från flygplatser och tågstationer men vi ser även en nedgång för övrigt resande.

Taxiföretagen har brottats med lönsamhetsproblem redan innan virusets utbrott. Om läget förvärras med smittspridning de kommande månaderna ökar nu den uppenbara risken för neddragningar och uppsägning av personal och konkurser. Taxinäringen utför en samhällsviktig funktion som färdtjänst, sjuktransporter och skolskjuts som nu riskeras.

Taxiförbundet uppmanar regeringen att vidta följande åtgärder som kan hjälpa taxiföretagen att klara det utmanande läget:

1. Anstånd med skatteinbetalningar
Ge taxiföretag möjlighet till uppskov med inbetalningen av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt avseende de anställda.

2. Sjukskrivning och karensdagen
Slopa omgående 14-dagarsregeln vid sjukskrivning. Inför att Försäkringskassan betalar sjukersättning från första dagen.

3. Korttidsarbete
Regeringen måste se till att reformen om korttidsarbete börjar gälla omgående, inte först den 1 augusti.

4. Trängselskatter och broavgifter
Slopa trängselskatter och broavgifter för taxiregistrerade fordon.

5. Terminalavgifter
Slopa de statligt ägda bolagens, Jernhusen och Swedavia, terminalavgifter för lämning och hämtning av taxiresenärer vid flygplatser och tågstationer.

Läs skrivelsen i sin helhet