Förbättrad statistik om taxibranschen med uppgifter ur redovisningscentralerna

Svenska Taxiförbundet uppmanar regeringen att ge Skatteverket i uppdrag att löpande förse Transportstyrelsen med avidentifierade statistikrapporter baserade på data ur redovisningscentralerna, och att dessa rapporter görs offentliga.

Läs hela skrivelsen via länken nedan.

NDep_Statistik_ur_RC