Yrkestrafiken behöver skattelättnader nu, inte i sommar eller nästa år

Regeringens åtgärdspaket om bränslepriser

Regeringens åtgärdspaket med anledning av de ekonomiska konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina presenterades på måndagen. Regeringen föreslår att priset på bensin och diesel ska sänkas vid pump med 1,30 kronor per liter från och med den 1 juni till 31 oktober, utöver den skattesänkning med 50 öre som sker i maj.

– Sänkningen kommer alldeles för sent, regeringen har alla möjligheter att införa sänkningen retroaktivt fr o m den 1 april för att gälla minst året ut, säger Bawer Coskun, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet. För landets taxiåkerier handlar det om att fortsatt kunna leverera samhällsviktiga transporter och bidra i omställningen till en grönare mobilitet. Det handlar om färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar samt alla människors behov av tillgängliga resor i hela landet.

Förbundet anser att:

  • Regeringens förslag som innebär att reduktionsplikten ”fryses” år 2023 på 2022 år nivå inte är tillräckligt. Många taxifordon drivs med biobränsle vilket innebär att detta förslag inte räcker som åtgärd. En frysning av skatterna för miljövänligt bränsle som HVO100 och E85 bör åtminstone kunna göras till 2021 års nivå.
  • I detta krisläge som råder bör Regeringen även överväga införa en lägre skattesats på kommersiell diesel för yrkesmässiga transporter av gods och personer. EU:s Energiskattedirektiv ger den möjligheten, vilket nu bör nyttjas för att säkra att Sveriges transporter får förutsättningar att verka fullt ut.
  • Enligt EU-direktivet är det också möjligt att införa differentierade skattesatser för lokal kollektivtrafik inklusive taxi, avfallshantering, försvaret och den offentliga förvaltningen samt för transporter av personer med funktionshinder samt ambulanstransporter. Det innebär att även fjäll- och sjöräddningen, räddningstjänsten och polis skulle få lägre skattesatser utan att EU:s Energiskattedirektiv överträds.
  • Regeringen bör även överväga att ta bort den så kallade dubbla momsen som idag tas ut på bensin och diesel. Moms tas idag inte bara ut på produktionskostnaderna utan även på totalbeloppet efter att energi – och koldioxidskatt lagts till.

Pressmeddelandet i PDF