Regeringens pandemilag måste kopplas till ekonomiskt ersättning

Regeringen aviserade i måndags att de avser att lägga fram en tillfällig pandemilag för covid-19. — Inskränkningar i taxiföretagens verksamhet måste kopplas till ekonomisk ersättning, säger Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet.

I måndags aviserade regeringen att de avser att lägga fram en tillfällig pandemilag för covid-19. Syftet är att få fler verktyg att använda i förebyggande syfte än vad som är möjligt med nuvarande lagstiftning menar regeringen.

– Vi behöver hitta ett sätt att snabbt ta fram en lagstiftning där vi kan vidta åtgärder som vi inte kan göra i dag med smittskyddslagen och ordningslagen, sa socialminister Lena Hallengren (S) till tidningen Aftonbladet.

Svenska Taxiförbundet betonar att det är viktigt att pandemilagen utformas på ett tydligt sätt så att det inte råder några oklarheter hos dem som ska tillämpa lagen. Pandemilagen måste därutöver kopplas till en ekonomisk ersättning. Som det är idag skapar de nuvarande reglerna en enorm orättvisa mellan olika branscher. Om pandemilagen inskränker i taxiföretagens verksamhet på ett sätt som gör det omöjligt att bedriva verksamhet måste företagen kompenseras.

— Om regeringen begränsar taxiföretagens verksamhet genom pandemilagen medför det stora ekonomiska konsekvenser. Regeringen måste ta den kostnaden precis som med expropriering, säger Claudio Skubla förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

Socialminister Lena Hallengren säger till tidningen Dagens Nyheter att pandemilagen är komplicerad lagstiftning som ska hanteras varsamt eftersom det gränsar till grundlagsskyddad frihet. Just utifrån den aspekten måste diskussionen om ekonomisk ersättning till företag där staten inskränker i verksamheten lyftas upp.

– Förbjuder man taxiföretagen att bedriva verksamhet genom pandemilagen måste vi också prata om ekonomisk ersättning till företagen, säger Claudio Skubla.