Resenärerna är nöjda med sina serviceresor

ANBARO Årsrapport 2023 Barometer för anropsstyrd trafik

ANBARO Årsrapport 2023 Barometer för anropsstyrd trafik. Foto: Jönköpings Länstrafik. 

ANBARO 2023 Barometer för anropsstyrd trafik, visar att majoriteten av resenärerna över lag är mycket nöjda med sina resor.

I december 2023 var det 26 organisationer som deltog i ANBARO-undersökningen. Under 2023 täckte undersökningen 258 kommuner av 290 med färdtjänstintervjuer och 20 av 21 regioner med sjukreseintervjuer.

  • 90% är nöjda med beställning och resa sammantaget.
  • 93% är nöjda med förarens bemötande.
  • 94% av resenärerna kommer fram i tid.
  • Färdtjänstresenärer är något nöjdare än de som reser sjukresor.
  • 51% reser varje vecka, vilket är färre än innan pandemin men en ökning sedan förra året. Ökningen har skett bland de som reser färdtjänst.

 

Läs rapporten – Svensk Kollektivtrafik

ANBARO Årsrapport 2023: Barometer för anropsstyrd trafik

ANBARO Årsrapport 2023 Barometer för anropsstyrd trafik