Sänk skatten på drivmedel – undvik konkurser inom taxi

Bränslepriserna i Sverige är nu på rekordnivå. Frågan om att sänka de svenska skattesatserna på drivmedel; bensin och diesel  är återigen politiskt högaktuell och hör samman med att även se över reduktionsplikten.

Svenska Taxiförbundet har tidigare uppmärksammat Finansdepartementet på att de svenska drivmedelsskatterna ligger på en avsevärt högre nivå än de minimiskattenivåer som anges i EU:s Energiskattedirektiv. En sänkning till dessa minimiskattenivåer skulle göra stor skillnad för en redan hårt pressad bransch. Redan före de höjda drivmedelspriserna låg de svenska taxiföretagens lönsamhet på marginalen. En skattelättnad för drivmedel kan i dagsläget vara den enskilt viktigaste faktorn för många taxiåkerier att undvika konkurs.

– Ska vi kunna fortsätta leverera samhällsviktiga transporter måste vi få ner drivmedelsskatterna , säger Bawer Coskun, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet. Förslaget om att se över reduktionsplikten är lika viktig – inte minst om vi ska kunna fortsätta utföra transporter med biobränsle.

Svenska Taxiförbundet har även uppmärksammat Regeringen på att EU:s Energiskattedirektiv medger för medlemsstaterna att införa en lägre skattesats på kommersiell diesel, vilket Sverige hittills valt att inte tillämpa.

Utöver att sänka de svenska drivmedelsskatterna uppmanar därför Svenska Taxiförbundet Regeringen att snarast införa en lägre skattesats på kommersiell diesel i enlighet med möjligheten enligt EUs Energiskattedirektiv.

– Sänkt skatt på kommersiell diesel skulle kunna rädda kvar många taxiföretag och säkerställa samhällsviktiga transporter på övriga områden som t ex livsmedel, färdtjänst och sjukresor, där priserna annars riskerar att skjuta i höjden, säger Bawer Coskun.