Sänkning av reduktionsplikt och skatt för bensin och diesel

Regeringens föreslår att reduktionsplikten för bensin och diesel sänks till sex procent för perioden 1/1 2024 – 31/12 2026. Regeringen föreslår också en sänkning av energiskatter samt höjningar av koldioxidskatter för bensin vilket sammantaget ger 60 öre lägre skatt år 2024 än 2023. För dieselbränsle höjs i praktiken skatten med 12 öre per liter för märkt diesel samt mellan 12 och 18 öre litern för omärkt diesel beroende på miljöklass.

Svenska Taxiförbundet ställer sig bakom regeringens båda förslag om en sänkning av såväl reduktionsplikten som en sänkning av energiskatter på bensin och diesel, med syftet att alla i Sverige skall kunna få en god tillgänglighet till samhällets funktioner.

  • Dock har Förbundet förväntat sig större sänkningar vilka på riktigt hade kunnat leda till bättre villkor och möjligheter att fortsatt bedriva persontransporter, framhåller Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet.
  • Taxibranschen har pressats hårt av bränsleprishöjningarna, därför innebär ett par av dessa förslag trots allt en lättnad för vår bransch, säger Lennart Kalderén, men pekar på problemen:
  • Taxiföretagen medges inte alltid full kompensation för höjningar av drivmedelspriser i sina avtal för till exempel resor inom färdtjänst, sjukresor och skolskjuts. I synnerhet har de extrema höjningarna av miljödieseln HVO 100 skapat svårigheter då många avtal, till exempel med Swedavia, kräver att HVO 100 används. Många kommuner har vittnat om samma problem i den egna fordonsflottan.

Svenska Taxiförbundet uppmanar Regeringen att komplettera förslagen med ekonomiska stödåtgärder för att göra eldrivna bilar mer fördelaktiga än bensin- och/eller dieseldrivna fordon, samt en större satsning på anropsstyrd taxi för att öka kollektivtrafikens attraktionskraft.

Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet

mobil: 070 623 29 00, mail: lennart.kalderen@taxiforbundet.se