Stora branschgruppen* presenterar tre åtgärdsförslag för KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

Både företag och anställda ska känna att de verkar på säkra och sunda arbetsplatser, där alla agerar enligt gällande lagar och regler. För att uppnå detta måste myndigheter kunna genomföra kontroller och säkerställa att lagar och regler följs. På samma sätt måste företag kunna säkerställa att deras underleverantörer är seriösa.

Under årens lopp har vi därför återkommit till tre viktiga punkter som bidrar till ökad konkurrensneutralitet:

  1. Ny sekretesslagstiftning
  2. Digital tillgång till offentlig information
  3. Alla företag som är verksamma i Sverige ska synliggöras

 Läs rapporten här

*Stora Branschgruppen arbetar för att hitta fungerande lösningar som leder till ökad konkurrensneutralitet mellan företag i Sverige. Arbetet syftar till att skapa en arbetsmarknad med schyssta villkor för både företagare och anställda. I dagsläget består den Stora branschgruppen (SBG) av tio myndigheter, åtta arbetsgivar- och/eller branschorganisationer och fem fackliga organisationer.