Svarttaxi – ett hot mot samhället

I flera lokala Sveriges Radio-inslag under sommaren, nu senast från P4 Uppsala, beskrivs hur svarttaxichaufförer annonserar sina tjänster i öppna grupper på Facebook. Problematiken med svarttaxi som annonseras via Facebook är inte ny.  Svenska Taxiförbundet har vid ett flertal tillfällen under senare år pekat på problemen.

  • Att köra svarttaxi är att bryta mot lagen och resenärer som åker med svarttaxi utsätter sig för stora risker, säger Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet. Försäkringsfrågan är osäker och man är utlämnad till en förare som saknar såväl tillstånd som taxiförarutbildning.

Svarttaxi är en illegal verksamhet ur flera perspektiv. Dels undanhåller den skatt, dels bryter den mot lagar som krav på taxameter och taxiförarlicens. En stor svart sektor ökar också utrymmet för kriminell verksamhet vilket urholkar förtroendet för samhället.

När den seriösa taxinäringen slås ut av osund konkurrens går samhället miste om möjligheter att upphandla skolskjutsar och färdtjänst. Taxiförare kan inte försörja sig och såväl företag som hushåll går miste om transporttjänster och möjligheten till resor utan att äga en egen bil.

  • Samhället måste agera hårdare mot denna olagliga verksamhet, säger Lennart Kalderén. På många håll ser vi ”taxidöden” breda ut sig på landsbygden. Det kan inte vara politikernas uppfattning att stillatigande se seriös företagsamhet slås ut. Polisen måste prioritera lokala razzior mot svarttaxi hårdare, vi vet att det ger resultat.

Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet

mobil: 070 623 29 00, mail: lennart.kalderen@taxiforbundet.se